All scores and parts can be purchased or rented from Albersen verhuur/Deuss Music.
For more information please email at verhuur@albersen.nl or info@seungahoh.org

Words and Beyond: Hwang Jin-Yi (2008)

Music theater for Mezzo-soprano and four percussionists and a dancer

"Via de gedichten en teksten die van betekenis zijn voor het innerlijke leven van Hwang Jin-Yi, een van de meest vooraanstaande Kiseng (courtisanes) van de 16e-eeuwse Chosun-dynastie in het toenmalige Korea, wilde ik een impressie geven over hoe zij het in leven stond. Vier van slechts een handvol van haar overgebleven gedichten zijn herzien en opnieuw uitgelegd volgens een persoonlijke interpretatie van Hwang Jin-Yi's spirituele reis door het leven: van een gevierde courtisane naar een spirituele zoeker. Hwang Jin-Yi wordt vaak geportretteerd als een 21ste-eeuwse vrouw die in de 16e eeuw leefde. Deze visie houdt aan de ene kant in dat ze er een onderscheidende levensstijl op na hield, maar aan de andere kant dat ze tegelijkertijd leed aan alle innerlijke conflicten, confrontaties en wanhoop die bij datzelfde leven hoorden.


overlevering

"Hwang Jin-Yi's krachtige tegenwoordigheid bestaat alleen volgens secundaire bronnen, die zijn beschreven door leerlingen of aanzienlijke personen, waaronder de meest gekende aristocraten van die tijd. Dit bijna complete gebrek aan informatie uit de eerste hand maakt haar bestaan des te zeer mysterieus voor mensen in het huidige tijdperk. Ze werd beschouwd als een van de drie belangrijke bijzonderheden van SongDo, de regio waar ze leefde. De eerste waren de PakYeon-watervallen; de tweede was Suh Kyong-Duk, een leraar literatuur en filosofie van Hwang Jin-Yi; de derde was zijzelf. De mensen zeiden vroeger dat overal waar Hwang Jin-Yi voorbijkwam nog drie dagen lang een zoete geur bleef hangen. Een pas gekozen overheidsbeambte werd zelfs doodgeschoten onmiddellijk na zijn aankomst in de hoofdstad, omdat hij een omweg maakte naar Hwang Jin-Yi's graf, waar hij zijn respect wilde betuigen door rijstwijn te gieten over het graf en een gedicht te schrijven voor haar nagedachtenis. Een jongeman uit het dorp werd verliefd op Hwang Jin-Yi; hij werd zo ziek door haar niet te kunnen zien, dat hij uiteindelijk stierf. Tijdens zijn begrafenis werd zijn kist voor haar voordeur neergezet; pas toen zij naar buitenkwam om iets van haar onderkledij op de kist te leggen, kon de begrafenis voortgaan. Sommigen zeggen dat ze door deze gebeurtenis besloot om op haar vijftiende een Kiseng te worden.

Seung-Ah Oh i.s.m. Peter Adriaansz